7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
RURAL TOURİSM and
DEVELOPMENT CONGRESS
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress

Davet Yazısı

Değerli KATILIMCILAR;

7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve 2. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongremizde sunulan sözlü ve poster sunumlar aşağıda web adresi verilen dergilerimizde hakem süreci değerlendirilmesinden sonra yayınlanabilecektir.

En geç 16 NİSAN 2018 tarihi mesai bitimine kadar makalelerinizi dergilerin web sayfalarından online olarak yüklemeniz gerekmektedir.

TAM METİNLERİN YAYINLANMASINDA HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAKTIR.

Makalelerinizi gönderebileceğiniz dergilerimizin web sayfası adresleri :

http://dergipark.gov.tr/irtadjournal 

www.dergipark.gov.tr/ijlar

http://dergipark.gov.tr/tabad 

http://dergipark.gov.tr/ijses

Eğer tam metinleriniz DERLEME ise Türk Bilimsel Derlemeler Dergisine göndermenizi öneriyoruz.

www.dergipark.gov.tr/derleme

Tam metin yazım kuralları için makalenizi göndereceğiniz dergilerin web sayfasındaki makaleleri incelemenizi öneriyoruz.

Durumu bilgilerinize saygı ile sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu,  www.kirsalturizm.gen.trDeğerli Akademisyenler ve araştırıcılar;
Kongremize özet gönderme süresi BİTMİŞTİR.  
Mart 25, 2018 tarihi pazar gününden sonra gönderilen hiç bir özet işleme alınmayacaktır. 

Durumu bilgilerinize saygı ile sunarız. 

Kongre Düzenleme Kurulu


Değerli Akademisyenler,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen “7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi” (www.kirsalturizm.gen.tr) 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde “Second International Rural Tourism and Development Congress” ile birleştirilmiş olarak Bodrum’da gerçekleştirilecektir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Birleştirilmiş kongremizde sunulan poster ve sözlü bildiri özetleri, Second International RuralTourism and Development Congress abstract book’da İngilizce olarak basılacak olup, araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra uluslararası alan indekslerinde taranan “International Journal of Social and Economic Sciences”,  "International Rural Tourism and Development Journal" veya “Tarım Bilimleri Araştırma Dergisinde” makale olarak da yayımlanabilecektir.

Kongremizin amacı; kırsal turizm konularında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, kırsal turizmi tanıtmak, geliştirmek, kırsal alanlardaki doğal ve kültürel mirasımızı korumak ve buna bağlı olarak da kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Kongremiz; değerli katkı, destek ve katılımlarınızla amacına ulaşabilecektir. Bu nedenle sizleri 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Bodrum’da görmekten onur duyacağız.

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN                        Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Düzenleme Kurulu Başkanı                    Kongre Başkanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi           Arel Üniversitesi


2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...