8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Conference Topics / Kongre Konuları

 • Kırsal Turizmin Kavramsal Analizi ve Gelişimi
 • Kırsal Turizmin Gelişimini Hızlandıran Faktörler
 • Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Kırsal Turizm Politikaları
 • Kırsal Turizm Yaptırımları ve Özellikleri
 • Kırsal Turizmin Planlaması ve Önemi
 • Kırsal Turizmde Sürdürülebilirlik
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
 • Kırsal Turizmde İstihdam
 • Kırsal Alanda Yapılabilecek Kırsal Turizm Türleri
 • Kırsal Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik
 • Kırsal Turizmde Rekreasyon Yönetimi
 • Kırsal Turizm ve Çevre
 • Tarım ve Kırsal Dönüşümler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Tarım
 • Kırsal Sağlık
 • Agro Turizm
 • Kırsal Miras
 • Kırsal Turizmde Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü
 • Kırsal Turizmde El Sanatları
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk
 • Tarım ve Kırsal Dönüşümler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Tarım
 • Kırsal Sağlık
 • Kırsal Turizm ve Gastronomi


Agriculture and Rural Transformations

Agro Tourism

Applied Rural Tourism Policies in the world and Turkey

Conceptual Analysis and Development of Rural Tourism

Employment in Rural Tourism

Factors that accelerate the development of rural tourism

Handicrafts in Rural Tourism

Innovation and Entrepreneurship in Rural Tourism

Local Products and Culinary Culture in Rural Tourism

Planning and Importance of Rural Tourism

Recreation Management in Rural Tourism

Rural Health

Rural Health

Rural Heritage

Rural Tourism and Environment

Rural Tourism and Gastronomy

Rural Tourism and Rural Development

Rural Tourism and Rural Development

Rural Tourism and Rural Poverty

Rural Tourism Sanctions and Characteristics

Sustainability in Rural Tourism

Sustainable Agriculture and Sustainable Agriculture

Sustainable Development and Sustainable Agriculture

Types of Rural Tourism in Rural Areas


2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...