7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
RURAL TOURİSM and
DEVELOPMENT CONGRESS
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress

Davet Yazısı

Değerli Akademisyenler ve araştırıcılar;
Kongremize özet gönderme tarihi 19 Mart 2018 tarihi pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Kongre Düzenleme Kurulu
Değerli Akademisyenler,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen “7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi” (www.kirsalturizm.gen.tr) 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde “Second International Rural Tourism and Development Congress” ile birleştirilmiş olarak Bodrum’da gerçekleştirilecektir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Birleştirilmiş kongremizde sunulan poster ve sözlü bildiri özetleri, Second International RuralTourism and Development Congress abstract book’da İngilizce olarak basılacak olup, araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra uluslararası alan indekslerinde taranan “International Journal of Social and Economic Sciences”,  "International Rural Tourism and Development Journal" veya “Tarım Bilimleri Araştırma Dergisinde” makale olarak da yayımlanabilecektir.

Kongremizin amacı; kırsal turizm konularında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, kırsal turizmi tanıtmak, geliştirmek, kırsal alanlardaki doğal ve kültürel mirasımızı korumak ve buna bağlı olarak da kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Kongremiz; değerli katkı, destek ve katılımlarınızla amacına ulaşabilecektir. Bu nedenle sizleri 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Bodrum’da görmekten onur duyacağız.

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN                        Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Düzenleme Kurulu Başkanı                    Kongre Başkanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi           Arel Üniversitesi


2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...