ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 4th International Congress on
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Eğitimciler ve Araştırmacılar için Kurs Programı

9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

4rd International Rural Tourism and Development Congress

12-15.11.2020, Antalya


EĞİTİM KURSLARI

COURSES 

Eğitimciler ve Araştırmacılar için Kurs Programı

Course Program for Educators and Researchers


12  Kasım 2020 tarihinde  araştırmacılar için 3 farklı kurs düzenlenecektir.

On November 12, 3 different courses will be organized for researchers.

 • Özellikle araştırma görevlileri ve master ve doktora öğrencilerine yöneliktir. Her bir kursa (başvuru sırasına göre) ilk 25 araştırmacı kabul edilecektir.
 • Kursların her biri 4'er saattir.
 • kursun açılması için katılımcı sayısının minimum 10 kişi olmalıdır.
 • Her bir kurs 25 kişiyi geçmeyecektir.
 • Her kurs öğretim üyeleri  (Prof.Dr. Mehmet Ziya Fırat, Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Prof.Dr. İbrahim Yılmaz) tarafından verilecektir.
 • İki Kurs Türkçe anlatılacaktır.
 • İki Kurs ise İngilizce olacaktır.


 • It is especially geared towards research assistants and master and doctorate students. The first 25 researchers will be admitted to each course (in order of application).
 • The number of participants must be minimum 10 people to open the course.
 • Each course is 4 hours each.
 • Each course will not exceed 25 people.
 • Each course will be delivered by lecturers (Prof.Dr. Mehmet Ziya Fırat, Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Prof.Dr. İbrahim Yılmaz).
 • Two Courses will be explained in Turkish.
 • Two Course will be in English.


KURS KONULARI

COURSE TOPICS


1- Turizm Araştırmalarında Veri Toplama ve İstatistik Analiz Yöntemleri


2- Sosyal Bilimlerde Veri Toplama ve İstatistik Analiz Yöntemleri


3-Sosyal Bilimlerde Anket tekniği ve Örnekleme Yöntemleri1- Data Collection and Statistical Analysis Methods in Tourism Research


2- Data Collection and Statistical Analysis Methods in Social Sciences


3-Survey technique and Sampling Methods in Social Sciences

KURS ÜCRETLERİ

COURSE FEES

Öğretim Üyeleri için: 500 TL/Kişi.


Araştırma Görevlileri için: 375 TL/Kişi.


Diğer Lisans üstü Öğrenciler için: 250 TL/Kişi.

For Faculty Members: 500 TL / Person.


For Research Assistants: 375 TL / Person.


For Other Postgraduate Students: 250 TL / Prs.
Not!

Lütfen katılım formunu doldurarak e-posta ile gönderiniz  (ruraltourism.tr@gmail.com).


Note! Please fill the participation form and send it by e-mail 
(ruraltourism.tr@gmail.com).

9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

4rd International Rural Tourism and Development Congress

12-15.11.2020, Antalya


KURS BAŞVURU FORMU


COURSE APPLICATION FORM

1-Dil tercihiniz nedir? 

1-What is your language preference?
 1. Türkçe b.    English


Hangi kurs(lar)a katılmak istiyorsunuz? 
Which course(s)      would you like to attend?

1- Turizm Araştırmalarında Veri Toplama ve İstatistik Analiz Yöntemleri / Data Collection and Statistical Analysis Methods in Tourism Research


2- Sosyal Bilimlerde Veri Toplama ve İstatistik Analiz Yöntemleri / Data Collection and Statistical Analysis Methods in Social Sciences


3-  Sosyal Bilimlerde Anket tekniği ve Örnekleme Yöntemleri / Survey technique and Sampling Methods in Social Sciences

Adınız/Name


Kurumunuz/Institution


E-Posta / E-Mail


Cep Tel / Mobile


UPCOMING CONFERENCES