8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Important Dates / Kongre Takvimi🚩

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi                             :  15 Mayıs 2019

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması için Son Tarih :  24 Mayıs 2019

Kongre Tarihi                                                                  : 13-16 Haziran 2019

Tam Metin Gönderimi Son Tarih                                 : 1 Temmuz 2019 (isteyenler bildiri özeti ile birlikte önceden yükleyebilir)
                                                                                            Tam metinler en az iki hakem görüşü alındıktan sonra yayınlanacaktır.


Deadline of abstract submission                               : 15 May 2019

Deadline of payment of congress fees                     : 24 May 2019     

Congress dates                                                             : 13-16 June 2019       

Deadline of full paper submission                              : 1 July 2019 (You can also submit with abstract)
                                                                                         

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...