8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Kongre Konuları 🚩

 • Kırsal Turizmin Kavramsal Analizi ve Gelişimi
 • Kırsal Turizmin Gelişimini Hızlandıran Faktörler
 • Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Kırsal Turizm Politikaları
 • Kırsal Turizm Yaptırımları ve Özellikleri
 • Kırsal Turizmin Planlaması ve Önemi
 • Kırsal Turizmde Sürdürülebilirlik
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
 • Kırsal Turizmde İstihdam
 • Kırsal Alanda Yapılabilecek Kırsal Turizm Türleri
 • Kırsal Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik
 • Kırsal Turizmde Rekreasyon Yönetimi
 • Kırsal Turizm ve Çevre
 • Tarım ve Kırsal Dönüşümler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Tarım
 • Kırsal Sağlık
 • Agro Turizm
 • Kırsal Miras
 • Kırsal Turizmde Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü
 • Kırsal Turizmde El Sanatları
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk
 • Tarım ve Kırsal Dönüşümler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Tarım
 • Kırsal Sağlık
 • Kırsal Turizm ve Gastronomi2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...