7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
RURAL TOURİSM and
DEVELOPMENT CONGRESS
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress

Kongre Konuları

 • Kırsal Turizmin Kavramsal Analizi ve Gelişimi
 • Kırsal Turizmin Gelişimini Hızlandıran Faktörler
 • Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Kırsal Turizm Politikaları
 • Kırsal Turizm Yaptırımları ve Özellikleri
 • Kırsal Turizmin Planlaması ve Önemi
 • Kırsal Turizmde Sürdürülebilirlik
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
 • Kırsal Turizmde İstihdam
 • Kırsal Alanda Yapılabilecek Kırsal Turizm Türleri
 • Kırsal Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik
 • Kırsal Turizmde Rekreasyon Yönetimi
 • Kırsal Turizm ve Çevre
 • Agro Turizm
 • Kırsal Miras
 • Kırsal Turizmde Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü
 • Kırsal Turizmde El Sanatları
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
 • Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...