8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress

Kongre Takvimi 🚩

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi                            :  1 Mayıs 2019

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması için Son Tarih : 18 Mayıs 2019

Kongre Tarihi                                                                  : 13-15  Haziran 2019

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...