7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
RURAL TOURİSM and
DEVELOPMENT CONGRESS
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress

Kongre Takvimi

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi    19 Mart 2018

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması için Son Tarih     24 Mart 2018

Kongre Tarihi     10-13  Mayıs 2018

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...