8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Kongre Takvimi 🚩

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi                            :  1 Mayıs 2019

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması için Son Tarih : 18 Mayıs 2019

Kongre Tarihi                                                                  : 13-15  Haziran 2019

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...