7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
RURAL TOURİSM and
DEVELOPMENT CONGRESS
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress

Makalelerin Yayınlanması

“7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi” ve “II. International Rural Tourism and Development Congress” de sunulan poster ve sözlü bildiri özetleri, II. International Rural Tourism and Development Congress abstract book’da İngilizce olarak yayınlanacak olup, araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra  “International Rural Tourism and Development Journal- IRTAD JOURNAL” veya Nobel Uluslararası Dergilerinin diğer dergilerinde  makale olarak da yayımlanacaktır. 

 

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...