8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Makalelerin Yayınlanması 🚩

“7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi” ve “3. International Rural Tourism and Development Congress” de sunulan sözlü ve poster bildiri özetleri; 3. International Rural Tourism and Development Congress Abstract Book’da ISBN numarası ile yayınlanacaktır. 

Sunulan çalışmalar  yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra  “International Rural Tourism and Development Journal- IRTAD JOURNAL www.dergipark.gov.tr/irtadjournal ” veya diğer Nobel Bilimsel Dergilerinde  makale olarak da yayımlanacaktır.
Ayrıca, kongre tam metin bildiri kitabı ISBN numarası ile yayınlanacaktır.

 

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...