8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Özet Ekleme

Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra sisteme yükleyiniz;

Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı (Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Ad Soyad-1, Ad Soyad-2 şeklinde isimlendirmelidir).

Yazar en fazla 2 sunum (1 sözlü+1 poster ) ile kongreye katılabilir.

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...