ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 4th International Congress on
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Publication of Papers

9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

4rd International Rural Tourism and Development Congress

12-15.11.2020, Antalya

Ana Konu: Kırsal Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkileri

Main thema:  Rural Tourism and Sustainable Development Relations

Kongrede sunduğunuz bildirileri yayınlamak için seçenekler

We have the options to publish your presentations at the congress.


  1. Dergide yayınlamak / to publish in the journal:

  http://www.turizmvekalkinma.org (Rural Tourism Technologies Interesting Case Examples In addition, with the approval of the editorial board, interesting topics in different areas, compatible with the magazine can be published.)


  1. İngilizce dilinde bir kitapta bölüm olarak yayınlamak için seçenek / Option to publish as a chapter in a book in English language

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve turizm ilişkisi" üzerine hazırlanan bildiriler, uluslararası bir yayınevi tarafından yayınlanabilecek (ISBN ile). 

Papers prepared on "Sustainable Development Goals (SDGs) and tourism relationship" will be able to be published by an international publishing house (with ISBN).

  1. Türkçe bir  kitapta bölüm olarak yayınlamak için seçenek / Option to publish as a chapter in a book in Turkish language 

Kongrenin temasıyla ilgili konularda hazırlanan bildiriler bir yayınevi tarafından basılabilir (ISBN ile).

Papers prepared on issues related to the theme of the congress may be published by a publishing house (with ISBN).

UPCOMING CONFERENCES