ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 4th International Congress on
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Publishing Abstract and Proceeding Book / Özet kitabı ve Bildiri Kitaplarının Yayınlanması

“9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi” ve “4. International Rural Tourism and Development Congress” de sunulan sözlü ve poster bildiri özetleri ile tam metinleri;  ISBN numarası ile  geçmiş kongrelerimizde olduğu gibi;   en az iki hakem görüşü alındıktan sonra  özet kitabı ve bildiri kitabı olarak yayınlanmış olacaktır. 

All accepted abstracts for IRTAD  2020 will be published in the conference abstract book. 

All full papers will be reviewed through a double blind reviewing process and published electronically with an ISBN in a Congress Proceeding book.

UPCOMING CONFERENCES