8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Scientific Committee / Bilim Kurulu

BİLİM KURULU/SCIENTIFIC COMMITTEE


Prof. Dr. Afrim ALİLİ, University of Tetova, Macedonia

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Alaeddin BOBAT, Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali Kemal GÜRBÜZ, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ana Vovk KORZE, University of Maribor, Slovenia

Prof. Dr. Bahar TAHTA, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Bahriye ASLAN, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, Kavram MYO

Prof. Dr. Dragutin T. MİHAİLOVİC, University of Novi Sad, Serbia

Prof. Dr. Düriye BOZOK, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ersin YÜCEL, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Etem ISENİ, University of Tetova, Macedonia

Prof. Dr. Füsun BAYKAL, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Genc DEMI, University of Tirana

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan VURAL, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Hulusi DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan ARIKAN, University of Applied Sciences, Krems, Austria

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ivanka NESTOROVA, St. Kliment Ohridski University, Macedonia

Prof. Dr. Kerem KARABULUT, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Medet YOLAL, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KIR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mislim ZENDELI, University of Tetova, Macedonia

Prof. Dr. Mitre AVRAMOSKI, University of Tetova, Macedonia

Prof. Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ZENCİRKIRAN, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Naser RAİMİ, University of Tetova, Macedonia

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ozan BAHAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Öcal USTA, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Perikli QIRIAZI, University of Tirana

Prof. Dr. Raman ISMAİLİ, University of Tetova, Macedonia

Prof. Dr.  Sabri LACI, University of Tirana

Prof. Dr. Semiha KIZILOĞLU, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Sultan BAYSAN, Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Şule AYDIN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Umut AVCI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit YILMAZ, University of Georgia, US

Assoc. Prof. Adela Shera, University of Tirana

Doç. Dr. Adil OGUZHAN, Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ali TÜRKER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK, İstanbul Arel Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ, İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Aybeniz AKDENİZ AR, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan GÖKDENİZ, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Aysel USLU, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Aysun ÇELİK, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Barış ERDEM, Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Bedriye ASIMGİL, İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Burhan AYDEMİR, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Cem IŞIK, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ehlinaz TORUN KAYABAŞI, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER, Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ, Anadolu Üniversitesi

Assoc. Prof. Emri MURATI, Faculty of Agriculture and Biotechnology, University of Tetova

Doç. Dr. Esen ORUÇ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Faton SHABANİ, University of Tetova, Macedonia

Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR, Bursa Teknik Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Gülay ÇETİNKAYA ÇİFTÇİOĞLU, European Unİversity of Lefke, Cyprus

Assoc. Prof. Halil BAJRAMI, Isa Boletini University of MitJty of Tetova, Macedonia

Assoc. Prof. Dr. Hasim DEARİ, University of Tetova, Macedonia

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ilgaz AKATA, Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim GÖNEN, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

Doç. Dr. İbrahim SEZER, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail ÇINAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Kudret GÜL, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLAN, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Muammer MESCİ, Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Nusret DRESKOVİC, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU, Balıkesir Üniversitesi 

Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş ARTUĞER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Sedat BENEK, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Selda UCA, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan BERTAN, Pamukkale Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sheherzada MURATİ, University of Tetova, Macedonia

Assoc. Prof. Sonila PAPATHIMIU, University of Tirana

Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Tayfun ÇUKUR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Tuğba KİPER, Namık Kemal Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Turgut KUTLU, Michigan State University, US

Doç. Dr. Zeliha Hale TOKAY, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Assoc. Prof. Xhezair IDRIZI, Faculty of technology and nutrition, University of Tetova

Dr.Albana KOSOVRASTI, University of Tirana

 Esmeralda LACI, PhD, University of Vlora


Unvana ve Alfabetik Olarak İsime Göre Düzenlenmiştir/List of prepared according to acedemic title
2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...