8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Secretary /Sekreter

SEKRETERYA

Dr.Öğr.Üyesi Çağla ÖZER, İstinye Üniversitesi
Öğr.Gör. Begüm TEPE, İstinye Üniversitesi
Öğr.Gör. Cansu AĞAN, İstinye Üniversitesi

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...