ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 4th International Congress on
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Yazım Kuralları

Sözlü Bildiri

Sayfa boyutu: A4

Boşluk: Sağ-Sol-Alt-Üst: 2 cm

Makale adının sadece baş harfleri büyük; yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve “Times New Roman”, 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Yazar Ad(lar)ının altına “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak adres yazılmalı ve adres(ler)i yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir.

Özet yazı karakteri “Times New Roman” 10 punto, tek aralık olmalı ve özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır. İngilizce özet kısmında adresin yazılmasına gerek yoktur.

Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisi de aynı sayfada yer almalı ve 1 sayfayı geçmemelidir.

Poster

En: 50 cm Boy: 70 cm (dikey) olarak düzenlenmelidir.

Poster Adı: 36 punto “Times New Roman” yazı karakterinde ve koyu olarak yazılmalıdır.

Boşluk: Sağ-Sol-Alt-Üst: 2.5 cm

Yazar Ad(lar)ı 24 punto “Times New Roman” yazı karakterinde ve koyu olarak yazılmalı ve adres(ler)i 16 punto “Times New Roman” yazı karakterinde yazılmalıdır.

UPCOMING CONFERENCES