7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
RURAL TOURİSM and
DEVELOPMENT CONGRESS
7. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
II. International
Rural Tourism and Development
Congress

Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

Yrd. Doç. Dr.Gülay ÖZDEMİR YILMAZ, Balıkesir Üniv.

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇALIŞKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Senem YAZICI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gülay TÜRKER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ, Uludağ Üniv.
Yrd. Doç. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ Üniv.

Yrd. Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Arş. Gör. Derya GÜNEY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Arş. Gör. Emine YILMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Nur ÇELİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Taner DALGIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Vedat GÖLLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Şeyhmus DEMİRCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Uzm. Sultan Ebru EKİCİ, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü

 

 

 

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...