Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

Kongre Tarihi / Congress Dates
22-24 EYLÜL 2023 / 22-24 SEPTEMBER 2023

Özet Bildiri / Poster Son Gönderim / Abstract Submission Deadline
01 TEMMUZ 2023 / 01 JULY 2023

Tam Metin Son Gönderim / Deadline of Full Manuscript Submission
31 TEMMUZ 2023 / 31 JULY 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı / Announcement of Accepted Papers
15 AĞUSTOS 2023 / 15 AUGUST 2023

kirsalturizmkongresi@dpu.edu.tr

12. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler